Krzysztof Paliwoda

Hasło: Razem Zmienimy Kamień

Kilka słów o mnie

Mam 46 lat. Od urodzenia mieszkam na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski. Żona Magdalena, syn Maciej. Od 26 lat w służbie jako funkcjonariusz Policji  w Komendzie Powiatowej Policji   w Kamieniu Pomorskim, obecnie jako Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego. Zawsze związany z Klubem Sportowym „Gryf” gdzie byłem zawodnikiem, trenerem, działaczem. Od 2023 roku pełnię funkcję sołtysa Sołectwa Grabowo. Dlatego też, że pochodzę i mieszkam na tej ziemi bardzo dobrze znane są mi problemy Naszej lokalnej społeczności, które wspólnie z Wami będę chciał realizować.

Moje priorytety dla gminy

  • Kontynuacja remontów dróg oraz poprawa infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu na terenie miasta oraz na terenach wiejskich,
  • Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej oraz oświetlenia ulic na terenach wiejskich,
  • Zielone oraz zadbane miasto i działanie na rzecz poprawy naszego wspólnego otoczenia,
  • Rozbudowa obiektów sportowych jak i terenów rekreacyjnych dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego trybu życia oraz popularyzacji uprawiania sportów,
  • Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę monitoringu miejskiego,
  • Maksymalne zagospodarowanie terenów wokół zalewu kamieńskiego,
  • Podjęcie działań mających na celu pozyskanie jak największych środków na wsparcia inwestycji,
  • Stały i bezpośredni kontakt z mieszkańcami.
Swój głos mogą oddać na mnie Wyborcy zamieszkujący w okręgu nr 10 obejmującym:
sołectwo Grabowo z miejscowością Grabowo, sołectwo Żółcino z miejscowością Żółcino, sołectwo Chrząszczewo z miejscowościami: Chrząszczewo, Chrząszczewko, sołectwo Buniewice z miejscowością Buniewice,
w lokalach wyborczych znajdujących się:
– w Liceum Ogólnokształcącym, przy ul. Marii Konopnickiej 19 w Kamieniu Pomorskim (mieszkańcy sołectwa Grabowo),
– w Przedszkolu Publicznym nr 1 przy ul. Wysockiego 3a w Kamieniu Pomorskim (mieszkańcy sołectw Buniewice i Chrząszczewo),
– Szkole Podstawowej we Wrzosowie (mieszkańcy sołectwa Żółcino).