Kazimiera Szymańska

Szanowni Wyborcy

Jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług.   Przez 18 lat pracowałam w Uzdrowisku Kamień Pomorski na wielu  stanowiskach, ostatnio jako prezes firmy. Przez następne lata pracowałam na stanowisku kierownika wojskowej administracji koszar i zastępcy szefa infrastruktury Komendy Portu Wojennego Świnoujście. Od wczesnych lat angażowałam się  na rzecz lokalnej społeczności;  jako liderka młodzieży wiejskiej, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wrzosowo, radna, przewodnicząca Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim. Na płaszczyźnie zawodowej  i społecznej zdobyłam bogate doświadczenie, jestem osobą wrażliwą na problemy i potrzeby swojego środowiska, włącznie do ich rozwiązania.  Pomagam i wspieram osoby potrzebujące. Doświadczenie, zaangażowanie społeczne oraz skuteczne działanie na rzecz wspólnego dobra dają mi wielką satysfakcję w przełożeniu na realizację inicjatyw w moim środowisku.

Wymienię kilka skutecznych działań na rzecz następujących inicjatyw w społeczności lokalnej; wyremontowanie drogi dojazdowej oraz chodników do osiedla mieszkaniowego, ułożenie nowego chodnika od drogi W107 w kierunku Radawki, wnioskowanie o powstanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż remontowanej drogi W107,  zagospodarowanie działki przy szkole na boisko, plac zabaw dla dzieci, siłownię pod chmurką, posadowienie wiat na organizację imprez integracyjnych i festynów wiejskich oraz aktywny udział w pracach stowarzyszenia i sołectwa, wykonanie „Szuwarka” oraz pomostu przy nabrzeżu zatoki we Wrzosowie, inwestycja drogowa ulicy Żółcińskiej z  wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci wód opadowych, oświetlenia, rozpoczęcie realizacji projektu oświetlenia przy ul. Letniskowej, wnioskowanie o nadanie nazw ulic; Szuwarkowa, Letniskowa i Przy Parku. Jestem mężatką mam dwoje dorosłych dzieci, wnuczki. Lubię czytać książki, uprawiać kwiaty i rośliny ozdobne, podróże.

Moje cele:

  • Poprawa infrastruktury w miejscowościach wiejskich (drogi, chodniki, sieci wodno-kanalizacyjne,  oświetlenie),
  • Budowa świetlic wiejskich i placów zabaw,
  • Poprawa estetyzacji wsi, konkursy na piękne posesje, balkony, ogrody, utrzymanie czystości,
  • Integracja mieszkańców wsi poprzez spotkania i festyny, kursy kroju, szycia, haftowania, robótki ręczne, gotowanie, spotkania tematyczne, wieczory poezji, kultywowanie tradycji rodzinnych, wiejskich i patriotycznych, promowanie zdolnych,  i aktywnych mieszkańców na terenie naszej Gminy.
Swój głos mogą oddać na mnie Wyborcy zamieszkujący w okręgu nr 11 obejmującym:
sołectwo Strzeżewo z miejscowościami: Strzeżewo, Strzeżewko, sołectwo Wrzosowo z miejscowościami: Wrzosowo, Radawka,
w lokalu wyborczym znajdującym się w Szkole Podstawowej we Wrzosowie.