Karolina Gościniak

Szanowni Państwo! Drodzy wyborcy!

Jestem mieszkanką Jarzysławia oraz członkiem Rady Sołeckiej. Wyksztalcenie wyższe zdobyłam na Uniwersytecie Szczecińskim na wydziale filologii germańskiej. Z zawodu jestem pośrednikiem obrotu nieruchomościami oraz posiadam w tej dziedzinie licencję wydaną przez PFRN. Aktualnie pracuję jako Recepcjonistka w pięciogwiazdkowym hotelu nad morzem. Aktywność zawodowa oraz cenne doświadczenie wpłynęły na moją umiejętność rozpoznawania potrzeb różnych społeczności. Swój wolny czas chcę poświęcić na pomoc innym oraz aktywne działania na rzecz mieszkańców ponieważ, uważam, że Gmina Kamień Pomorski ma potencjał oraz dużą szansę na bardziej dynamiczny i efektywny rozwój.

Podejmując decyzję o kandydowaniu na funkcję radnej Gminy Kamień Pomorski, kierowałam się gotowością do zajęcia się problemami które są najbardziej istotne dla wyborców. Prawdziwa empatia oraz zdolność do słuchania są fundamentem na którym chciałabym oprzeć swoją pracę na rzecz naszego społeczeństwa oraz wspólnego dobra. Moją kandydaturę traktuję jako realne narzędzie do wprowadzenia korzystnych zmian dla ludzi także z mojego pokolenia, którzy widzą w Naszej Gminie swoją przyszłość i chcą możliwości rozwoju. Jako Radna chcę być pierwszym ogniwem łączącym mieszkańców z organami decyzyjnymi co może zainicjować wiele pozytywnych zmian w naszym okręgu.

Moim głównym celem oraz priorytetem jest:

  • poprawa infrastruktury oraz bezpieczeństwa na wsi,
  • naprawy dróg, w tym chodniki i oświetlenie uliczne, tak by móc bez obaw stać się aktywnym uczestnikiem ruchu drogowego,
  • inicjowanie spotkań oraz integracja naszego środowiska, których celem będzie ożywienie życia kulturalnego i społecznego naszej Gminy,
  • poszerzenie perspektyw dla ludzi młodych,
  • propagowanie zdrowego trybu życia,
  • skuteczne działanie oraz profesjonalne podejście na rzecz wszystkich spraw powierzonych Radzie Gminy,
  • wsparcie dla wszystkich mieszkańców naszych sołectw oraz realizacja potrzeb jako misja gminnego radnego.

Państwa poparcie, ma dla mnie duże znaczenie oraz daje realną szansę na wspólne tworzenie lepszej przyszłości dla naszej społeczności. Jestem gotowa na podjęcie się pracy dla naszego, wspólnego dobra.

Z poważaniem,
Karolina Gościniak

Swój głos mogą oddać na mnie Wyborcy zamieszkujący w okręgu nr 15 obejmującym:
sołectwo Górki z miejscowościami: Górki, Kukań, sołectwo Jarzysław z miejscowością Jarzysław, sołectwo Płastkowo z miejscowością Płastkowo, sołectwo Rekowo z miejscowością Rekowo, sołectwo Stawno z miejscowościami: Stawno, Stawnik, Borzysław, sołectwo Rzewnowo z miejscowościami: Rzewnowo, Rzewnówko,
w lokalach wyborczych znajdujących się w Świetlicach Wiejskich w Rekowie i Rzewnowie.