Grzegorz Stępniak

Nazywam się Grzegorz Stępniak. Mam 52 lata, urodziłem się na zachodniopomorskiej ziemi w Świnoujściu. Od 1974 roku jestem mieszkańcem gminy Kamień Pomorski. W Kamieniu mieszkałem do 2004 roku. Po tym roku na stałe wraz z rodziną zamieszkaliśmy w Trzebieszewie.

Mam wykształcenie średnie, ale też zawodowe jako elektromonter. Swoje doświadczenie zawodowe rozpocząłem jako uczeń i pracownik Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. W 1992 roku odbyłem służbę wojskową i rozpocząłem swój realny staż zawodowy, który od 1995 po dzień dzisiejszy związany jest z pracą w Zakładach Wodociągów i Kanalizacji. Obecnie w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim.

Jestem żonaty i wspólnie z małżonką mamy trzech dorosłych synów.

Interesuję się polityką, która towarzyszy mi już od czasu gdy jako uczeń i pracownik stoczni byłem świadkiem i uczestnikiem strajku i protestu stoczniowców w Szczecinie w 1989 roku. Od tego czasu jestem członkiem NSZZ Solidarność.

Jako osoba aktywna fizycznie; bieganie, morsowanie, i inne angażuję się w działalność na rzecz promocji sportu i turystyki. Będąc wiceprezesem Stowarzyszenia Klub Biegacza Kamień Pomorski działam by nasi biegacze promowali na rzecz naszego miasta, naszej gminy, naszego powiatu na terenie Polski i nie tylko.

Gdy tylko to możliwe swoje doświadczenia; zawodowe, sportowe, i każde inne łączę dla pracy i wsparcia na rzecz dobra mieszkańców gminy Kamień Pomorski.

Moje cele:
INFRASTRUKTURA: (drogi, sieci wodnokanalizacyjne, sieć gazowa itp.)
TURYSTYKA, SPORT: (obiekty i sprzęt do rekreacji i sportu)
KULTURA : (wsparcie bibliotek, kół tematycznych, innych)
WSPÓŁPRACA: (działanie i reagowanie na wskazane przez mieszkańców problemy)

Grzegorz Stępniak

Swój głos mogą oddać na mnie Wyborcy zamieszkujący w okręgu nr 12 obejmującym:
sołectwo Chrząstowo z miejscowością Chrząstowo, sołectwo Grębowo z miejscowością Grębowo, sołectwo Mokrawica z miejscowością Mokrawica, sołectwo Trzebieszewo
z miejscowościami: Trzebieszewo, Świniec, Borucin,
w lokalu wyborczym znajdującym się w Świetlicy OSP w Trzebieszewie.