Anna Kowalska

Drodzy Wyborcy!

Jestem szczęśliwą żoną, mamą i córką. Jestem ekonomistą, absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego.  Od 2006 roku związana jestem z Powiatowym Urzędem Pracy, gdzie od 2015 roku pełnię funkcję Dyrektora. Jestem Przewodniczącą Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Zachodniopomorskiego. 

Od dzieciństwa byłam i dalej jestem wrażliwa na krzywdę ludzką, dlatego zawsze staram się nieść pomoc innym działając w organizacjach pozarządowych. 

Od wielu lat należę do Stowarzyszenia „Strefa Dźwięku” i razem z jego członkami wielokrotnie już występowałam i śpiewałam dla mieszkańców gminy Kamienia Pomorskiego. Wspierałam wiele akcji i współorganizowałam oraz prowadziłam imprezy kulturalne.

Potrafię słuchać ludzi i kocham im pomagać, co mi się udaje. Nie oczekuję nic w zamian, ponieważ jestem społecznikiem od zawsze. Uśmiech drugiego człowieka i jego szczęście jest dla mnie najcenniejsze.

7 kwietnia 2024 roku w dniu wyborów samorządowych Proszę Państwa o ponowne obdarzenie mnie zaufaniem i oddanie na mnie swojego głosu, ważnego głosu dla naszej gminy.

Moje cele:

Obserwując nasz region i znając oczekiwania Państwa jako mieszkańców zamierzam w Radzie Miejskiej zająć się zadaniami już rozpoczętymi i doprowadzić je do finalnego skutku:

  • kontynuacją poprawy stanu ulic, chodników oraz dróg osiedlowych,
  • poprawą stanu sieci wodnokanalizacyjnej,
  • remontem schodów i nawierzchni ciągu pieszego przy fosie,
  • rozszerzeniem pomocy dla rodzin wielodzietnych,
  • rozwijaniem opieki zdrowotnej w szkołach,
  • propagowaniem zdrowego trybu życia oraz popularyzacji uprawiania sportu i rekreacji,
  • likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

 Pragnę dalej wspierać innych oraz dążyć do rozwoju naszego miasta.

Z wyrazami szacunku

Anna Kowalska

 
Swój głos mogą oddać na mnie Wyborcy zamieszkujący w okręgu nr 3 obejmującym ulice:
Gryfitów, Piastowa, Rybacka, Stary Rynek, Staromiejska, Strzelecka, Plac Niepodległości, Skwer Miłośników Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej,
w lokalu wyborczym znajdującym się w budynku TBS-przychodnia,
przy ul. Mikołaja Kopernika 26 w Kamieniu Pomorskim.