Julianna Klein

Szanowni Wyborcy,

Pragnę  się Państwu  przedstawić  i podać się WASZEJ ocenie  jako kandydatka w wyborach do Rady Powiatu Kamieńskiego Komitetu Wyborczego NASZA GMINA NASZ POWIAT.     

Mam  57 lat jestem mężatką, matką trójki dorosłych dzieci. Pracuję jako intendent w DWD w Międzyzdrojach, przez 20 lat czynnie angażowałam się  jako przewodnicząca  Związków Zawodowych  pomagając ludziom w różnych sytuacjach życiowych. Jako matka i mieszkanka naszego powiatu borykam się z trudnościami dnia codziennego jak  każdy z  NAS. Potrafię słuchać ludzi.   

Ważne dla mnie jest wspieranie ludzi starszych, osób niepełno sprawnych oraz młodzieży która pogubiła się w trudnych dla nas  czasach.

Moje hasło wyborcze RADNA DLA LUDZI! NIE DLA UKŁADÓW.

Moje cele:

  • Stały i bezpośredni kontakt z mieszkańcami. 
  •  Wspólna z mieszkańcami dbałość o bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy Międzyzdrojów.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców m.in. potrzeb zainstalowania progów zwalniających w miejscach natężonego ruchu pieszego.
  • Wspieranie osób niepełnosprawnych oraz potrzebujących pomocy wyjścia z trudnych sytuacji życiowych.
  • Rozwój programów społecznych wspierających osoby starsze niepełnosprawne, rodziny z dziećmi oraz matki samotnie wychowujące dzieci.
  • Zwiększenie dostępności mieszkań  – rozwiązania  dla  młodych i rodzin.
  • Poprawa praktycznego dostępu do opieki medycznej przez organizację komunikacji  dla osób starszych i niepełnosprawnych.  

Z wyrazami szacunku 

Julianna Klein