Przemysław Zborowski

47 lat, żonaty. Urodziłem się w Kamieniu Pomorskim, a wychowywałem w Ciesławiu. 

Znam lokalną społeczność oraz problemy, z którymi się boryka. 

Kilka lat byłem zawodnikiem klubu piłkarskiego Korona Stuchowo. Sport zawsze był i jest bliski memu sercu. 

Od 25 służę ojczyźnie jako żołnierz zawodowy w Marynarce Wojennej.

Jestem otwarty na różnorodne inicjatywy społeczne i kulturalne, których celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców powiatu.

Moje hasło : „Dobro społeczeństwa najwyższą wartością”.

Zapraszam do wyborów!