Jerzy Neukampf

Drodzy Wyborcy!

Poddaję się Waszej ocenie jako kandydat w wyborach do Rady Powiatu Kamieńskiego. Kandyduję z Komitetu Wyborczego Wyborców „Nasza Gmina Nasz Powiat” z grupy ludzi nie reprezentujacych żadnego, działającego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ugrupowania politycznego.

Jako współzałożyciel (09.08.2016) i Prezes Zarządu Nadmorskiego UTW w Międzyzdrojach chciałbym poświęcić swój czas na reprezentowanie w powiecie szeroko rozumianego środowiska senioralnego, tego zrzeszonego lub nie i nie tylko w Uniwersytetach Trzeciego Wieku. 

Bardzo ważnym wg mojej opinii zadaniem, realizowanym przez władze samorządowe powiatu przyszłej kadencji będzie współpraca z władzami i kadrą naukową Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w  Szczecinie  w zakresie  rozbudowy i rozwoju Szpitala w Kamieniu Pomorskim.

Jestem doświadczonym, byłym samorządowcem (Burmistrz Międzyzdrojów I Kadencji ST i radny Gminy Międzyzdroje III Kadencji), mógłbym być przydatny w tej a także w innych dziedzinach działalności służbowej samorządu powiatowego.

Moje samorządowe doświadczenie mogłoby być wykorzystywane w działaniach Rady Powiatu a  także w pracach Zarządu, bez oczywistego etatowego zatrudnienia, mam przecież społeczne zobowiazania w zakresie zarządzania „moim” Stowarzyszeniem.

W Międzyzdrojach mieszkam od 1975 roku, przez piętnaście lat byłem oficerem chemikiem, zatrudnionym w jednostkach MW, potem była praca samorządowa (1990 -1994). W Katedrze Historii Wychowania Wydziału Edukacyjnego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu napisałem pracę magisterską o powstaniu i rozwoju szkolnictwa podstawowego na terenie dawnego powiatu wolinskiego (1945-1972).

Potem (2001-2004) były studia doktoranckie Wydział Nauk Ekonomicznych i  Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego – finanse publiczne w tym szczególnie samorządowe, bez dysertacji. 

Jestem żonaty, mamy  z Danusią dwie córki i troje już dorosłych wnucząt.

Ambitnie i niezmiennie wydaje mi się, że moja aktywność, doświadczenie i wiedza mogą być nadal dobrze wykorzystane w pracy na rzecz samorządu terytorialnego, jednak ze względu na PESEL jest to moja ostatnia szansa i próba. 

Poddaję się tej próbie i gorąco proszę Was o wsparcie!

Jerzy Neukampf