Lucyna Maciejowska

Nazywam się Lucyna Maciejowska, z ogromną radością i otwartością kandyduję do Rady Powiatu Kamieńskiego, aby służyć wam moją pasją i zaangażowaniem w sprawy, które dla nas wszystkich są bardzo ważne. Wierzę, że razem możemy uczynić Powiat Kamieński jeszcze lepszym miejscem dla każdego z nas.
Mam 42 lata, jestem nauczycielką w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie. Od czterech lat pełnię funkcję kierownika sieci Placówek Wsparcia Dziennego, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gminie Wolin. Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku: Oligofrenopedagogika, Resocjalizacja, Socjoterapia, Zarządzanie oświatą i zasobami ludzkimi.

Propozycje moich działań:

  • Praca na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, umożliwienie dostępu do bezpłatnej konsultacji psychiatrycznej i psychologicznej na terenie powiatu kamieńskiego.
  • Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży.
  • Współpraca z młodzieżą i rodzicami.
  • Praca na rzecz rodzin dotkniętych kryzysem.
  • Zwiększenie liczby zawodowych rodzin zastępczych, na terenie powiatu.
  • Wspieranie osób z niepełnosprawnościami.
  • Praca na rzecz seniorów.
  • Prowadzenie konsultacji z mieszkańcami powiatu kamieńskiego.

Kandyduję do Rady Powiatu Kamieńskiego, aby dalej działać dla wszystkich mieszkańców. Szkoła i Edukacja zawsze były dla mnie najważniejsze, ale widzę jak wiele jest jeszcze do zrobienia w temacie dróg, opieki zdrowotnej, wsparcia dla seniorów i przedsiębiorców, oraz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.
Byłoby dla mnie wyróżnieniem reprezentowanie państwa spraw, w Radzie Powiatu Kamieńskiego.

Proszę o zaufanie, i oddanie głosu na moją osobę 7 kwietnia podczas wyborów.

Z wyrazami Szacunku
Lucyna Maciejowska