Beata Pastryk

Szanowni Państwo!

Przed nami wybory do Rady Powiatu Kamieńskiego. Swoje kilkuletnie doświadczenie i praktykę samorządową pragnę wykorzystać w pracy na rzecz społeczności gminy i powiatu aby rozwiązywać Państwa problemy, o których często rozmawiamy na co dzień. Dziękuję za każdy głos wspierający moją kandydaturę do Rady Powiatu.

Beata Pastryk

Praca zawodowa:

 • Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pedagog – w latach 1990 – 2019
 • Od 2019 r. dyrektor Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej

Działalność społeczna:

 • Sekretarz Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej
 • Radna Gminy Golczewo – w latach 2006 – 2014 w tym:
 • Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych – kadencja 2006 – 2010
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w latach 2010 – 2012
 • Przewodnicząca Rady w latach 2012 – 2014
 • współorganizowanie z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczna bali charytatywnych
 • pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na cele statutowe szkoły

Moje priorytety:

 • stały i bezpośredni kontakt z mieszkańcami
 • poprawa infrastruktury na wsi;
 • wspólna z mieszkańcami dbałość o bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy Golczewa i Świerzna;
 • promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób starszych.