Katarzyna Nowak

Katarzyna Nowak, lat 45.

Szczęśliwa matka i żona. Od 15 lat prowadzę rodzinny biznes nad morzem, w związku z czym nie są mi obce realia małego biznesu. W swoich działaniach wspieram Sołtysa, radnych czy stowarzyszenia działające w naszej miejscowości.

10 lat aktywnie i z pasją działam na rzecz środowiska lokalnego. Działam w Radzie Sołeckiej Międzywodzia, Kole Gospodyń Wiejskich Fregata Międzywodzie. Moje atuty to umiejętność słuchania innych i empatia. Staram się pomagać ludziom, którzy tej pomocy oczekują. Utożsamiam się z ich problemami, aby znaleźć wyjście z każdej trudnej sytuacji. Jestem osobą, która nie boi się wyzwań, a wyznaczone cele konsekwentnie realizuję. Obdarzając mnie mandatem zaufania, możecie Państwo oczekiwać ode mnie solidnej i rzetelnej pracy na rzecz naszej wspólnej przyszłości.

Pasjonatka wędrówek, podroży, muzyki, dobrej książki, a także kibic piłki nożnej.

Moje cele:

1.       Udzielać poparcia wszelkim inicjatywom mającym na celu uzyskiwanie przez Powiat – z różnych źródeł  jak najwięcej środków zewnętrznych i wykorzystanie ich między innymi:

·        na wsparcie – poprzez realizowanie różnych programów – osób niepełnosprawnych i osób bezrobotnych oraz aktywizację lokalnego rynku pracy i ograniczenie bezrobocia na terenie Powiatu, inicjowanie i organizowanie usług i instrumentów na rynku pracy

·        na wsparcie edukacji publicznej

·        na poprawę infrastruktury drogowej

2.      Zabiegać o stałą, efektywną współpracę organów Powiatu z Gminami Powiatu Kamieńskiego

3.      Popierać szeroką współpracę Powiatu z organizacjami pozarządowymi, w tym, w zakresie powierzania i wspierania wykonywania przez nie zadań publicznych Powiatu

4.      Zabiegać o popieranie przez Powiat inicjatyw lokalnych w zakresie realizacji zadań publicznych i tam gdzie jest to uzasadnione, podejmowanie współpracy z mieszkańcami w przewidzianych prawem formach

5.      Zamierzam szczególnie zwrócić uwagę na sprawy: edukacji, kultury, kultury fizycznej i turystyki.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Ewa Nowak