Jerzy Janawa

Drodzy Wyborcy!

Jestem nauczycielem z 35 letnim stażem pracy. Uczę wychowania fizycznego, fizyki i edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej i liceum. Studia ukończyłem na Uniwersytecie Szczecińskim i Uniwersytecie Poznańskim. Moją pasją jest sport i szeroko rozumiana kultura fizyczna. Dlatego też od wielu lat organizuję imprezy sportowe m.in. 24 edycje Międzynarodowego Biegu „Cztery mile Jarka”, 23 edycje „Olimpijskiej Majówki”, Dziwnowską Ligę Biegową i wiele innych o zasięgu lokalnym i regionalnym. Angażuję się w wiele działań i  imprez o charakterze charytatywnym m.in. prowadzę licytacje podczas balów charytatywnych i finałów WOŚP w mojej miejscowości. Za swoją działalność byłem wielokrotnie nagradzany przez władze oświatowe i sportowe (nagroda Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa, Ministra Sportu, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Krajowego Zrzeszenia LZS). Przez 4 lata byłem radnym Gminy Dziwnów, a obecnie jestem radnym powiatowym. Pełnię funkcję prezesa Powiatowego Zrzeszenia LZS i Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bałtyk” Dziwnów. Zasiadam również w Zachodniopomorskiej Radzie Olimpijskiej oraz radzie wojewódzkiej LZS. Byłem inicjatorem budowy hali sportowo–widowiskowej w Dziwnowie, oznaczenia ścieżek biegowych na terenie gminy.
Jestem żonaty, mam dwóch dorosłych synów. W czasie wolnym propaguję zdrowy tryb życia, lubię wędrówki górskie, wyjazdy na narty i wycieczki krajoznawcze.

Moje cele:

  • Poprawa infrastruktury drogowej na terenie naszego powiatu,
  • Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oznaczanie bezpiecznych przejść dla pieszych,
  • Aktywizowanie mieszkańców powiatu, a zwłaszcza dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej poprzez rozszerzanie oferty imprez sportowych i rekreacyjnych,
  • Stworzenie oferty aktywizującej seniorów, powołanie Dziennego Domu Seniora
  • Poprawę zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców  poprzez szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Z wyrazami szacunku
Jerzy Janawa