Adam Celiński

Szanowni Państwo!
Od 2019 roku mam zaszczyt pracować dla mieszkańców gminy Wolin, pełniąc funkcję prezesa zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Podnoszenie jakości usług w zakresie dostaw wody i budowa nowej infrastruktury sanitarnej, to tylko fragment naszych obowiązków, ale każde wykonane zadanie to dla mnie – jako mieszkańca Wolina – osobista satysfakcja. Z wykształcenia jestem magistrem zarządzania. Ukończyłem studia na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jestem także słuchaczem studiów podyplomowych MBA „Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym.” Od 2023 roku jestem licencjonowanym pośrednikiem nieruchomości. Od 20 lat zawodowo jestem związany z samorządem.


Praca na rzecz rozwoju lokalnej społeczności to dla mnie wielka radość, szczególnie gdy udaje się rozwiązać istotne problemy mieszkańców. Jestem przekonany, że z Państwa wsparciem możemy zrealizować kolejne, ważne inwestycje i znacząco zwiększyć jakość oraz dostępność usług publicznych, zarówno w gminie Wolin, jak i całym powiecie kamieńskim. 7 kwietnia proszę o
Państwa głos!

Adam Celiński

Sprawy do pilnej realizacji!

  1. Poprawa warunków nauczania w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu kamieńskiego;
  2. Zwiększenie zakresu świadczeń zdrowotnych w szpitalu powiatowym w Kamieniu Pomorskim;
  3. Pomoc społeczna, wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej;
  4. Wspieranie osób niepełnosprawnych;
  5. Budowa i remonty dróg powiatowych;
  6. Wspieranie stowarzyszeń i pozostałych organizacji pozarządowych;
  7. Współpraca z gminą Wolin w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców. Rozbudowa sieci monitoringu:
  8. Rozbudowa programów wsparcia przedsiębiorców i lokalnego rynku pracy.