Halina Gawrych-Kamińska

Drodzy Wyborcy,
Pracuję jako wieloletni lekarz w NZOZ VITA w Wolinie. To tu wespół z członkami VITA własnymi staraniami i na własny koszt stworzyłam warunki przyjęć moim podopiecznym, świadcząc do dzisiaj usługi lekarskie lekarza pierwszego kontaktu.
W latach 2002 – 2006 byłam radną w Powiecie Kamieńskim, a moje starania zostały wówczas uwieńczone dwoma dużymi zadaniami drogowymi, tj. budową drogi Unin-Międzywodzie o długości ok.13 km i ulicą przy Publicznej Szkole Podstawowej i ówczesnym Gimnazjum w Wolinie, tj. ul. Sienkiewicza i Spokojną.
Moje zainteresowania to książka film.

Z poważaniem
Elżbieta Gawrych-Kamińska