Bogdan Wilkowski

Szanowni Wyborcy
Obecnie jestem radnym Powiatu i członkiem Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim. Wcześniej byłem Burmistrzem Wolina i radnym Rady Miejskiej w Wolinie kilku kadencji, oczywiście dzięki Państwa wyboru i oddaniu głosu na mnie, za co jestem bardzo wdzięczny. Chcę być nadal Twoim głosem w Radzie Powiatu. Od lat z pasją i zaangażowaniem działam na rzecz naszej społeczności. Za obecnej kadencji, budując mosty między radnymi różnych opcji politycznych (PO,PSL,PIS) i bez względu na ich światopogląd ( a z ich poszanowaniem), z klubem radnych Nasza Gmina Nasz Powiat zrealizowaliśmy m.in.:

 1. Rozbudowę drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska – Recław
  Koszt robót 10.673.072,28 zł. Dofinansowanie 7.840.000,0K0 zł.
 2. Remont dwóch mostów na trasie Kodrąb – Kołczewo i Wolin – Mokrzyca Mała. Koszt ogółem ok. 5.000.000,00 zł. Dofinansowanie 50%.
 3. Remont chodnika w Mokrzycy Małej – wespół z Gminą Wolin
  Koszt całości ok. 200.000,00 zł. Udział gminy Wolin ok. 65%.

Natomiast w realizacji są już :

 1. Poprawa efektywności energetycznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej pompy ciepła w budynku szpitala w Kamieniu Pomorskim. Koszt robót 17.220.000,00 zł. Dofinansowanie 13.500,00 zł.
 2. Poprawa efektywności energetycznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie. Planowany koszt robót 2.000.000,00 zł. Dofinansowanie 1.960.000,00 zł.
 3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin – Unin. Koszt robót 13.300.000,00 zł. Dofinansowanie 11.400.000,00 zł.
 4. Przebudowa odcinków ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1031Z i nr 1024Z pomiędzy miejscowościami Gostyniec i Pobierowo
  Planowany koszt robót 12.500.000,00 zł. Dofinansowanie 11.875.000,00 zł.

Wszystkich inwestycji nie da się tu wymienić. Wspomnę tylko, że w okresie burmistrzowania w Wolinie, spowodowałem z Radnymi kilku kadencji oraz członkami Zarządu Miejskiego, przy wydatnej pomocy pracowników Urzędu Miejskiego, wybudowanie skrzydła Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie wraz z salą gimnastyczną, łącznika PSP wraz z salą komputerową w Kołczewie, Stacji Ujęć Wody z siecią rozdzielczą w Wisełce. Zmodernizowaliśmy SUW Wolin wraz z budową 2 zbiorników retencyjnych wody, zabezpieczając mieszkańców Wolina, Płocina i Unina na okres ok. 30 godzin w przypadku ewentualnej awarii.

Zawsze stawiam ludzi na pierwszym miejscu, dlatego proszę o wsparcie i zaufanie. Razem możemy więcej. Startuję do Powiatu dla dalszych inwestycji. Dlatego oddaj swój głos na Bogdana Wilkowskiego – dla dobra naszej społeczności.

Kandydat
Bogdan Wilkowski