Leszek Szefliński

Szanowni Państwo!

Mam 57 lat. Jestem żonaty, mam dorosłego syna. Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz studia podyplomowe z zakresu informatyki, zarządzania, a także prawa administracyjnego
i samorządowego. Przez wiele lat pracowałem w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim jako nauczyciel, zastępca dyrektora i dyrektor placówki.

W styczniu 2015 r. zostałem powołany na zastępcę Burmistrza Kamienia Pomorskiego. Praca na tak ważnym stanowisku to duże wyróżnienie, ale też ogromna odpowiedzialność za podejmowane decyzje. W samorządzie odpowiadam między innymi za oświatę. Dzięki dobrej współpracy z dyrektorami i urzędnikami Referatu Oświaty oraz mojemu doświadczeniu zawodowemu, udało się między innymi profesjonalnie przeprowadzić niełatwą reformę związaną z likwidacją gimnazjów. W ostatnich latach doposażono też placówki oświatowe w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, przeprowadzono szereg remontów, wśród których najważniejszymi było stworzenie nowej siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej oraz remont Szkoły Podstawowej nr 2.

Obecnie trwają ostatnie przygotowania do kapitalnego remontu budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Wysockiego, na który pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 8 mln zł. Dzięki tej inwestycji budynek będzie również dostosowany do otwarcia oddziału żłobka, tak oczekiwanego i potrzebnego w naszym mieście.

Drugim bardzo zaawansowanym projektem jest przygotowanie remontu Szkoły Podstawowej w Jarszewie, na który pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach ZIT Partnerstwa Powiatu Kamieńskiego w kwocie 1,27 mln zł.

W pracy samorządowej pragnę nadal dbać o racjonalne wykorzystanie środków publicznych. Łączenie dotacji pozyskiwanych z różnych źródeł z dochodami własnymi samorządu to jedyny sposób na racjonalny i intensywny rozwój naszego regionu. Będę się również starał o jak najlepsze dostosowanie szkolnictwa ponadpodstawowego do lokalnego rynku pracy. Zmieniające się potrzeby pracodawców, nowe technologie, coraz wyższy standard usług, to poważne wyzwania dla nowoczesnego szkolnictwa.

Swój głos mogą Państwo oddać na mnie, głosując na listę KWW Nasza Gmina Nasz Powiat, pozycja nr 2 na liście.

Zapraszam serdecznie do lokali wyborczych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Z wyrazami szacunku
Leszek Szefliński