Jolanta Materka

Drodzy Wyborcy!

Jestem ekonomistką, absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 16  lat jestem związana zawodowo z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim, gdzie pracuję na stanowisku głównego księgowego. Ponad 16 lat pełnię funkcję sołtysa w Jarszewie. Od wielu lat czynnie angażuję się w różnorodne działania na rzecz lokalnej społeczności, m.in. jestem skarbnikiem OSP w Jarszewie, członkiem Rady Parafialnej, członkiem klubu biegacza w Kamieniu Pomorskim.. Dzięki tym aktywnościom nabyłam różnorodnych doświadczeń oraz umiejętność pracy w zespole.

Mam na swoim koncie skuteczne działania na rzecz następujących inicjatyw: rewitalizacja placu rekreacyjnego w Jarszewie, rozbudowa oświetlenia wiejskiego oraz odbudowa krzyża znajdującego się na cmentarzu komunalnym.

Bardzo  cenię sobie życie rodzinne oraz aktywność fizyczną w wolnym czasie. Zdobyte doświadczenie pomaga w skutecznym działaniu na rzecz lokalnej wspólnoty oraz dla dobra i bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kamień Pomorski.

Moje cele:

  • poprawa bezpieczeństwa na wsi (drogi, rozbudowa oświetlenia)
  • nasadzenia i pielęgnacja terenów zielonych
  • wspieranie inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • prowadzenie akcji edukacyjnych wśród mieszkańców sołectwa dotyczących ekologii
  • działania promocyjne, promujące gminę i sołectwo.

Z wyrazami szacunku
Jolanta Materka