Mirosław Bakowicz

Szanowni wyborcy

Nazywam się Mirosław Bakowicz. Jestem żonaty i mam troje dorosłych dzieci. Posiadam wykształcenie średnie techniczne budowlane. Moja praca zawodowa to 8 lat przepracowanych na dużych inwestycjach budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie na stanowisku średniego dozoru technicznego. Był to okres zdobywania dużego doświadczenia w prowadzeniu bardzo dużych inwestycji budowlanych i kierowaniu dużymi grupami pracowników. Później przez 2 lata pracowałem w SKR Kamień Pom. jako kierownik zakładu, a następnie przez ponad 20 lat pracowałem w Komendzie Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Obecnie emeryt, jednak bardzo czynny. Od kilkunastu lat działam społecznie piastując funkcję Prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów służb mundurowych w Kamieniu Pomorskim i również od kilkunastu lat zarządzam Wspólnotą Mieszkaniową. Jestem także Radnym Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim mijającej już kadencji, gdzie pracowałem w komisjach rewizyjnej, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Dzięki swej aktywności zawodowej, społecznej oraz przez ostatnie kilka lat będąc radnym nabyłem cenne doświadczenie samorządowe, a także umiejętności w rozpoznawaniu problemów i potrzeb na szczeblu lokalnym. Praca dla dobra i bezpieczeństwa ludzi, pod każdym względem była dla mnie najwyższym celem.

Moje działania jako radnego Rady Powiatu, wspólnie z innymi radnymi Rady Powiatu i Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z grupy Nasza Gmina Nasz Powiat doprowadziły do realizacji wielu inwestycji wspólnych Powiatu i Gminy w tym remontu ulic i chodników w rejonie starego miasta Kamienia Pomorskiego.

Działania moje i radnych naszej grupy w okresie mijającej kadencji doprowadziły do przeprowadzenia wielu inwestycji i remontów w szkołach ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim, Benicach, Wolinie. Inwestycji drogowych (naprawy infrastruktury mostowej na drogach powiatowych, naprawy jezdni, chodników, budowy nowych tras rowerowych) na terenie miast i gmin całego powiatu. Sukcesem naszych przedsięwzięć jest utrzymanie działalności kamieńskiego szpitala. Obecnie na jego terenie prowadzone są prace budowlane mające na celu poprawę efektywności jego działania (termomodernizacja, fotowoltaika, przyłącza energetyczne, wodne i kanalizacyjne). Stale w ramach możliwości poszerzana jest jego działalność i dostępność mieszkańców do szerszej oferty leczenia oraz listy lekarzy specjalistów.

Moim celem na następną kadencję to stałe wspieranie i rozwój działalności szpitala powiatowego, stała działalność w poprawę bezpieczeństwa i dobra naszych mieszkańców, dalsza poprawa powiatowej infrastruktury drogowej i chodników dla pieszych, budowa nowych odcinków tras rowerowych. Mocne wsparcie szkół i jednostek oświatowych w celu poprawy ich codziennej działalności. Na moje poparcie zawsze mogą liczyć organizacje społeczne, młodzieżowe, kulturalne, sportowe oraz senioralne w promowaniu naszego powiatu.

Dlatego proszę o zaufanie, wsparcie i poparcie mojej kandydatury na radnego w wyborach samorządowych do Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

Z wyrazami szacunku
Mirosław Bakowicz