Józef Malec

Szanowni Państwo

Podjąłem decyzję o ponownym kandydowaniu do Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim.
Jako urzędujący Starosta Kamieński, przez dwie kadencje dobrze poznałem cały powiat, walory ale także
jego możliwości i potrzeby.

Po ukończeniu studiów na Akademii Rolniczej w Szczecinie, związałem się z rolnictwem na terenie
gminy Przybiernów, a następnie gmin Kamień Pomorski, Świerzno i Golczewo.
Od 1985 roku jestem mieszkańcem Golczewa, gdzie byłem dyrektorem Kombinatu PGR. W latach 1992 – 2009 pracowałem w Agencji Nieruchomości Rolnych (obecnie KOWR). Były to trudne lata restrukturyzacji majątku po byłych pgr. W 2010 roku podjąłem pracę w Urzędzie Gminy Golczewo, od 2011 roku jako Z-ca Burmistrza.

Dzięki wieloletniej pracy w samorządzie gminnym i powiatowym nabyłem doświadczenie, pozwalające dobrze rozumieć potrzeby naszych mieszkańców.

Do swoich osiągnięć mogę zaliczyć współpracę z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, rolnikami. Ustabilizowałem współpracę na linii Gmina-Powiat. Dzięki temu powstało wiele wspólnych inwestycji i różnych przedsięwzięć.

Zwracam się do Was Szanowni Wyborcy, oddajcie głos na moją osobę.

Pytanie – dlaczego? Dlatego że Zarząd Powiatu pod moim kierownictwem, dokonał wiele dobrych i pożytecznych działań, których efektem jest :

  • ustabilizowana sytuacja finansów powiatu, zmniejszenie długu o kilkanaście milionów złotych,
  • zgromadzenie zasobów, wolnych środków, umożliwiających inwestycje,
  • poprawa infrastruktury drogowej i oświatowej,
  • pozyskanie wielomilionowych kwot dofinansowania z różnych programów zewnętrznych,
  • usprawnienie pracy urzędu pod kątem obsługi petentów,
  • urząd stał się dostępny również dla osób z niepełnosprawnościami,

Dzięki dalszej współpracy, możemy razem jeszcze więcej, proszę więc o zaufanie i Wasze głosy.

Z wyrazami szacunku
Józef Malec