Michał Moskiewicz

Drodzy Wyborcy!

Jestem ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. Przez 28 lat byłem związany z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim, gdzie pracowałem jako wychowawca i nauczyciel. Ponad 35 lat prowadziłem indywidualne gospodarstwo rolne w Jarszewie. Od wielu lat czynnie angażuję się w różnorodne działania na rzecz lokalnej społeczności, m.in. byłem sołtysem, prezesem OSP w Jarszewie, członkiem Rady Parafialnej, prezesem Stowarzyszenia na rzecz ZSP w Kamieniu Pomorskim oraz radnym. Dzięki tym aktywnościom nabyłem cenne doświadczenie oraz umiejętność rozpoznawania lokalnych problemów i potrzeb.

Mam na swoim koncie skuteczne działania na rzecz następujących inicjatyw: poprawienie drogi do szkoły podstawowej w Jarszewie, ocieplenie i podłączenie ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej oraz strażnicy OSP w Jarszewie, powstanie świetlicy wiejskiej w Miłachowie, uczestniczyłem w realizacji projektu zagospodarowania placu wiejskiego „JAR” (Jedność, Aktywność, Rekreacja w Jarszewie). 

Jestem żonaty i ma dwie dorosłe córki, cenię sobie życie rodzinne oraz aktywność fizyczną w wolnym czasie. Łączę w sobie doświadczenie, zaangażowanie oraz skuteczne działania na rzecz wspólnego dobra i bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kamień Pomorski.

Moje cele

  • poprawa infrastruktury na wsi (drogi, infrastruktura wodno-ściekowa, oświetlenie);
  • uruchomienie kolejnych świetlic wiejskich dla dzieci i młodzieży oraz placów zabaw;
  • zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców m.in. poprzez zainstalowanie progów zwalniających w miejscach natężonego ruchy pieszego oraz oznaczenie „strefy zamieszkania”;
  • wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości na wsi w ramach zrównoważonego rozwoju miasta i gminy;
  • propagowanie rozwoju gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych;
  • aktywizowanie lokalnej społeczności na rzecz wspólnego dobra;
  • propagowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja uprawiania sportu i rekreacji.

Z wyrazami szacunku
Michał Moskiewicz

Swój głos mogą oddać na mnie Wyborcy zamieszkujący w okręgu nr 13 obejmującym:
sołectwo Dusin z miejscowością Dusin, sołectwo Jarszewo z miejscowością Jarszewo, sołectwo Kukułowo z miejscowością Kukułowo, sołectwo Miłachowo z miejscowością Miłachowo, sołectwo Połchowo z miejscowością Połchowo, sołectwo Rozwarowo z miejscowością Rozwarowo, sołectwo Sibin z miejscowością Sibin, sołectwo Skarchowo z miejscowością Skarchowo, sołectwo Buszęcin z miejscowościami: Buszęcin, Gościsław,
w lokalu wyborczym znajdującym się w Szkole Podstawowej w Jarszewie.