Joanna Rucińska

Kilka słów o sobie:

– od urodzenia mieszkanka Kamienia Pomorskiego,
– absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego,
– emerytowany funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej,
– prowadzę własną działalność gospodarczą,

Szanowni Państwo, drodzy Wyborcy
Kandyduję do Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, gdyż:
– potrafię słuchać ludzi, a także jednoczyć ich wokół słusznych spraw,
– pragnę skutecznie walczyć o sprawy ważne dla mieszkańców Kamienia Pomorskiego,
– jako były funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej uwrażliwiona jestem na krzywdę ludzką chcąc nieść pomoc potrzebującym.
Za najważniejsze sprawy do wykonania uważam:
– stworzenie miejsc pracy poprzez budowę specjalnej strefy ekonomicznej, aby móc zatrzymać młodzież na terenie gminy,
– rozwiązanie problemu korkowania się ulicy Gryfickiej i Długosza, ze względu na wzmożony ruch w sezonie letnim, poprzez instalację sygnalizacji świetlnej
– modernizację amfiteatru,
– wykorzystanie pięknego położenia Kamienia Pomorskiego i jego atrakcji, aby zatrzymać turystę na dłużej,
– inicjowanie imprez lokalnych integrujących naszą społeczność.

Nie marzę. Mam plany i skutecznie chcę je zrealizować.
Uważam, że funkcja radnego to służba dla mieszkańców.

Swój głos mogą oddać na mnie Wyborcy zamieszkujący w okręgu nr 1 obejmującym ulice:
Aleja Mistrzów Żeglarstwa, Kanałowa, Klasztorna, Plac Katedralny, Księcia Kazimierza l, Lipowa, Mariańska, Obrońców Warszawy, Stefana Okrzei, Henryka Sienkiewicza, Marii Skłodowskiej-Curie, Szpitalna, Widokowa, Żwirki i Wigury, Stefana Żeromskiego, 
w lokalu wyborczym znajdującym się w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, przy ul. Adama Mickiewicza 34 w Kamieniu Pomorskim,
Wyborcy zamieszkujący przy ulicy Gryfickiej, swój głos mogą oddać w lokalu wyborczym znajdującym się w Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Marii Konopnickiej 19 w Kamieniu Pomorskim.
Dodatkowo głosy mogą oddać pacjenci Szpital w Kamieniu Pomorskim w odrębnym obwodzie głosowania utworzonym na terenie Szpitala.