Sylwia Brzęczkowska

Szanowni mieszkańcy gminy Kamień Pomorski !!!!

Pragnę Państwu przybliżyć moją osobę – kandydatkę na radną do Rady Powiatu.

Z wykształcenia jestem inżynierem budownictwa, ukończyłam Politechnikę Szczecińską. Z zawodu jestem jednak ekonomistą i w tym kierunku również uzyskałam stosowne wykształcenie na Uniwersytecie Szczecińskim. Udaje mi się skutecznie łączyć te dwa skrajne inne zawody. Posiadam również uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek.

Całe swoje życie zawodowe pracowałam w przedsiębiorstwach komunalnych związanych z samorządem. Zarządzałam Przedsiębiorstwem Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim jak i Spółką Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie. Mam na swoim koncie skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych na rzecz zarządzanych Spółek, jak i kierowanie działalności ich w nowe nieznane prace. Miałam również przyjemność zasiadać w Radzie Nadzorczej Spółki Marina Kamień Pomorski Sp. z o.o. przez 8 lat.

Zawsze wspieram wszystkie działalności lokalne wychodzące od mieszkańców. Od 10 lat jestem sołtysem małej miejscowości Chrząstowo i znam wszystkie problemy i oczekiwania mieszkańców podobnych miejscowości. Prywatnie jestem mężatką i mamą dwóch synów.

Moje cele:

  • Poprawa otoczenia dróg dojazdowych do poszczególnych miejscowości (spisanie porozumień z gminą w zakresie sprzątania i wykaszania).
  • Z racji zawodu wspierać będę odwodnienia dróg i inicjatywy czyszczenia przydrożnych rowów.
  • Wspieranie edukacji publicznej z naciskiem na kształcenie zawodowe.
  • Propagowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja uprawiania sportu i rekreacji.
  • Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców gminy Kamień Pomorski.

Będzie dla mnie zaszczytem jeśli wybiorą Państwo moją osobę na reprezentowanie Was w Radzie Powiatu.

Z wyrazami szacunku
Sylwia Renata Brzęczkowska