Sławomir Szwaja

Szanowni Wyborcy,

Z Kamieniem związany jestem od zawsze, tutaj zdzierałem kolana na murach miejskich i łapałem raki w czystych wodach zalewu. Tutaj też chciałbym się zestarzeć, widząc miasto przyjazne dla swoich wszystkich mieszkańców, zarówno tych w sile wieku jak i dla młodego pokolenia.

Mam 56 lat, dwoje dorosłych dzieci, lubię żeglować, spotykać się z przyjaciółmi i lubię swoje miasto. Ukończyłem Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych w Kętrzynie. Po 22 latach zakończyłem służbę w Straży Granicznej z uwagi na wejście do strefy Schengen i ograniczenie kontroli granicznej. Doświadczenie w zarządzaniu instytucją i zasobami ludzkimi oraz ukończenie Wydziału Prawa na Uniwersytecie Szczecińskim, pozwoliło mi realizować różnego rodzaju projekty zawodowe w Kamieniu Pomorskim m.in. zarządzanie strażą miejską oraz kamieńską Mariną, którą kieruję od 2018 r. Pracę na rzecz swojego rodzinnego miasta traktuję jako przywilej i odpowiedzialność, co przynosi mi wiele satysfakcji. Bardzo cenię sobie możliwość przyczyniania się do rozwoju mariny, poprawy warunków funkcjonowania portu, jego rosnącego znaczenia nie tyko w środowisku żeglarskim ale również jako atrakcji turystycznej.

Po realizacji inwestycji przebudowy portu rybackiego, dzięki wykorzystaniu unijnych funduszy udało się poprawić infrastrukturę służącą zarówno rybakom jak i wszystkim mieszkańcom miasta. Wierzę, że dzięki determinacji i pomysłowości można poprawić poziom życia w mieście, w gminie, w powiecie, co zamierzam uczynić. Moim głównym celem jest sprawienie, aby mieszkańcy Kamienia Pomorskiego czuli się gospodarzami u siebie, mieli wpływ na kreowanie takich warunków, w jakich wszyscy chcielibyśmy żyć. Sami najlepiej znamy własne potrzeby i wierzę, że potrafimy zastosować najlepsze rozwiązania, aby je zaspokoić.

Moje cele :

  • Podniesienie komfortu życia mieszkańców powiatu, poprzez poprawę organizacji świadczeń opieki zdrowotnej.
  • Działania na rzecz rozwoju żeglarskiego naszego powiatu (koncepcja pętli żeglarskiej wokół wyspy Wolin), w tym współpraca z przedsiębiorcami w zakresie rozbudowy infrastruktury żeglarskiej.
  • Rozbudowa kamieńskiej mariny.
  • Edukacja ekologiczna najmłodszych ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemu Zalewu Kamieńskiego.
  • Wspieranie klubów żeglarskich w ich działalności.
  • Podniesienie walorów turystycznych całego obszaru powiatu (ścieżki rowerowe, agroturystyka, ekologia, place zabaw, siłownie zewnętrzne).

Z wyrazami szacunku
Sławomir Szwaja