Krzysztof Kronenberg

Drodzy Wyborcy!

Jestem związany z Kamieniem Pomorskim od urodzenia. Tu żyję, pracuję i wychowuję dwie córki. Jestem absolwentem politologii na Uniwersytecie Szczecińskim i przez 26 lat służyłem Państwu, stojąc na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Od 2018 roku jestem członkiem Zarządu Powiatu Kamieńskiego i aktywnie uczestniczę w pracach komisji zajmujących się bezpieczeństwem, komunikacją i obronnością. Wspólnie z pozostałymi członkami zarządu oraz radnymi Rady Powiatu brałem udział w realizacji budżetu powiatu, starając się maksymalnie wykorzystać nasze kompetencje dla dobra społeczności lokalnej. Jestem dumny z tego, że przyczyniłem się do realizacji wielu inwestycji, które poprawiły jakość życia mieszkańców naszego powiatu.

Chcę kontynuować tę dobrą pracę i dlatego kandyduję ponownie do Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim. Z Państwa poparciem będę dążył do tego, aby szpital w Kamieniu Pomorskim był nowoczesny i dobrze wyposażony, aby młodzież miała miejsca do spędzania wolnego czasu i rozwijania swoich pasji oraz aby nasza infrastruktura drogowa była bezpieczna i komfortowa.

Razem możemy wprowadzić pozytywne zmiany i uczynić nasz powiat jeszcze lepszym miejscem do życia dla wszystkich jego mieszkańców.

Proszę o Państwa zaufanie i głos w nadchodzących wyborach.

Z poważaniem,
Krzysztof Kronenberg