Ireneusz Czajkowski

Szanowni wyborcy

Mam 51 lat, jestem żonaty, mam dwóch synów.

Jestem emerytowanym funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej. Służbę pełniłem w JRG Międzyzdroje i Kamień Pomorski. 

Od wielu lat czynnie angażuję się na rzecz lokalnej społeczności. Łączę w sobie doświadczenie i zaangażowanie, co pozwala mi na skuteczne działanie. Obecnie jestem przewodniczącym Rady Sołeckiej w Kodrąbku. 

Od 15 lat jestem członkiem Stowarzyszenia Rozwoju Wiosek Wyspy Wolin, w którym ponad 10 lat pełniłem funkcję wiceprezesa, obecnie prezesa.
Nasze stowarzyszenie od 2003 r. prowadzi Społeczną Szkołę Podstawową w Ładzinie. W chwili obecnej do szkoły uczęszcza ponad setka uczniów. Zatrudniamy 26 osób, nauczycieli i pracowników administracji.

Studiuję na kierunku Administracji na WSAP w Szczecinie.

Jedne z moich celów to:

  • Poprawa i rozbudowa infrastruktury na terenie sołectw (oświetlenie, chodniki, drogi rowerowe);
  • Priorytetowe postrzeganie oświaty (dofinansowanie szkół);
  • Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i przemysłowej naszego regionu.

Z wyrazami szacunku
Ireneusz Czajkowski