Emilia Szczeblewska

Drodzy Wyborcy!

Jestem ekonomistą, absolwentem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego. Przez ponad 40 lat byłam związana z Urzędem Gminy w Świerznie, gdzie pracowałem jako inspektor, Kierownik USC oraz Sekretarz Gminy. Od wielu lat czynnie angażuję się w różnorodne działania na rzecz lokalnej społeczności, m.in. jestem członkiem Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Świerznowskiej, członkiem OSP w Kaleniu, Z-cą Przewodniczącej KGW w Kaleniu oraz radną powiatu kamieńskiego. Dzięki tym aktywnościom nabyłam cenne doświadczenie oraz umiejętność rozpoznawania lokalnych problemów i potrzeb.

Jestem zamężna i mam dwoje dorosłych dzieci, cenię sobie życie rodzinne oraz aktywność społeczną w wolnym czasie. Łączę w sobie doświadczenie, zaangażowanie oraz skuteczne działania na rzecz wspólnego dobra i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kamieńskiego.

Moje cele:

  • poprawa infrastruktury na wsi (drogi, infrastruktura wodno-ściekowa, oświetlenie);
  • zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców;
  • wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości na wsi w ramach zrównoważonego rozwoju miasta i gminy;
  • propagowanie rozwoju gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych;
    aktywizowanie lokalnej społeczności na rzecz wspólnego dobra;
  • propagowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja uprawiania sportu i rekreacji.

Z wyrazami szacunku
Emilia Szczeblewska